Opnå større medarbejdertilfredshed

Ledersparring

Vi har stor erfaring med ledersparring. Coaching kan med fordel benyttes i mange tilfælde for at opnå en større medarbejdertilfredshed og derigennem nå flere forretningsmæssige mål.

Den personlige udvikling kan eksempelvis tage afsæt i:

  • En ny jobsituation, eksempelvis internt jobskifte, forfremmelse mv.
  • Et ønske om at kunne fokusere på det væsentlige og nødvendige i det daglige
  • En opsigelse af medarbejderen – virksomheden ønsker at hjælpe medarbejderen videre med sit liv
  • At arbejde målrettet med en eller flere personlige egenskaber og/eller adfærdsparametre fx assertion, stresshåndtering, leadership
  • Længerevarende og/eller tilbagevendende sygemelding(er) og håndteringen af denne situation

Vores grundlæggende tilgang til coaching er den positive psykologi, herunder en anerkendende tilgang, og vores HR-partnere er trænet i arbejdet med coachende samtaler både i teori og praksis.

Puls Human Relations ApS
Mariegade 8A, 6400 Sønderborg
CVR 36736488

Maj-Britt: +45 27 79 21 14
Marck: +45 20 85 75 85