"Talent vinder spil, men teamwork og intelligens vinder mesterskaber."

Michael Jordan

Teamudvikling

Et velfungerende og højt ydende team opstår ikke af sig selv, men er en forudsætning for at opnå en succesfuld virksomhed.

Forskellen er mærkbar, og som Michael Jordan, den største basketballspiller nogensinde, er citeret for at sige: "Talent vinder spil, men teamwork og intelligens vinder mesterskaber."

​​​​​​​

Det samme gælder i erhvervslivet.

 

Forvent 2-3 dobling af effektivitet og produktivitet for et højt-ydende team

En undersøgelse fra 1994, foretaget af Appelbaum og Batt, viser at velfungerende teams øger deres effektivitet, produktiviteten, innovationsevne, vidensdeling og organisatorisk læringspotentiale.

Vores erfaring bekræfter det, og det handler bl.a. om forståelse af team dynamikker, roller, kommunikation og motivation.

 

Hvorfor sker det så alligevel, at teams ikke fungerer?

 

Patrick Lencioni forklarer det ved at stille skarpt på de 5 udfordringer, der står i vejen for det effektive team:

1. Manglende tillid 
Manglende tillid blandt teamets medlemmer er kritisk for ethvert team, og for ethvert samarbejde. 

2. Konfliktskyhed 
Teams, der mangler tillid og ikke tør eller vil tage konflikten, bidrager ikke til den konstruktive og åbne debat om ideer og løsninger.  

3. Manglende commitment  
Uden forpligtelse og tilslutning og uden den konstruktive og åbne debat kan den bedste løsning ikke vælges.  

4. Manglende ansvar 
Uden engagement bag aktiviteter, udebliver også feedbacken og der opstår en ligegyldighedskultur. 

5. Manglende fokus på resultater 
Når der ikke er team mål, opstår fokus på individuelle mål i stedet for at opbygge større tillid, tage de sunde konflikter, forpligtelse og tilslutning samt ansvar og dermed opnå resultater.  

 

Når vi laver teambuilding, investerer vi sammen med vores kunder i at analysere udfordringerne og dermed få adresseret de rigtige behov. 

Der er stor forskel på teamudvikling, når der sammensættes helt nye teams, delvis nye teams eller eksisterende teams, og det tager vi højde for. Vi arbejder med forskellige modeller og skræddersyr forløb til jeres behov. Så kan vi nemlig sammen med jer opnå det bedste resultat. To eksempler på modeller og teorier vi arbejder ud fra: 

 

1. Testværktøjer til personprofiler og teamprofilen

Kan bidrage med viden om hvordan ressourcerne i teamet ser ud, og hvordan de kan udnyttes bedst muligt.

Vi bruger bl.a. People Test Teams, og motivationsanalyser fra MotivationAnalyzer, Myers-Briggs Type Indikator – MBTI, Teamdiamanten, og Tuckmans 5 teamfaser.  

Personprofiler kan selvfølgelig også bruges til proaktivt at sammensætte nye teams. 

 

2. De 5R: Retning, Rammer, Regler, Roller og Relationer.

En nem og overskuelig model til at sætte rammerne for at få opbygget et velfungerende team og de 5R kan ses som teamets ryg grad.  

Resultatet af en 5R workshop er en forventningsafstemning omkring de 5R, samt en plan for hvordan man vil arbejde fremadrettet med de 5R. 

 

Vil du vide mere?

Kontakt os for en uddybende samtale på puls@puls-hr.dk eller ring til Senior Management Konsulent, Henny Malefijt +45 43 14 42 06

PULS Human Relations ApS
CVR 36736488

Sønderborg
Mariegade 8A, 6400 Sønderborg

Søborg
Gyngemose Parkvej 50, 1. sal, 2860 Søborg

Hovedkontor +45 43 14 42 00