De rette personer placeret på rette sted i organisationen

Organisationsudvikling

Løbende organisationsændringer er med til at sikre, virksomheden udvikler sig og tilpasser sig de skiftende markedsvilkår. Det er meget vigtigt for en virksomheds videre udvikling, man hele tiden har rette personer placeret på rette sted i organisationen.

Det bør derfor aldrig være tilfældigt, hvordan en organisation bliver sammensat, men derimod resultatet af en grundig analyse af virksomhedens behov for bestemte kompetencer på de forskellige poster, markedsvilkårene kombineret med de enkelte medarbejderes kompetencer, både fagligt og menneskeligt, deres ønsker, ambitioner og erfaringsniveau.

Man skal derfor omkring organisationsændringer nøje overveje, om der er mennesker i organisationen, der vurderes klar til nye udfordringer og derfor skal forfremmes, eller om tiden ikke er inde endnu. Det er en balancegang at give medarbejderne tilpas med udfordringer, uden det bliver for meget.

PULS Human Relations er en værdifuld sparringspartner i overvejelserne omkring organisationsændringer, og vil komme med kritisk input til ledelsens beslutningsgrundlag:

  • hvordan skal den nye organisation skrues sammen
  • hvilke kompetencer er der brug for og på hvilke poster
  • hvilke menneskelige ressourcer råder organisationen over i dag
  • hvilke talenter rager specielt op over andre 
  • afdække de relevante medarbejderes personlige styrker og udviklingspunkter

 Kontakt os og hør om vores mange muligheder for at styrke din virksomheds daglige HR-indsats.

PULS Human Relations ApS
CVR 36736488

Sønderborg
Mariegade 8A, 6400 Sønderborg

Søborg
Gyngemose Parkvej 50, 1. sal, 2860 Søborg

Hovedkontor +45 43 14 42 00