Går du glip af de bedste kandidater?

Rigtig mange af os har haft en rigtig dygtig og god enten kollega eller leder. Og det betyder ofte, at de bliver forbilledet for den næste rekruttering. Indenfor rekruttering kalder vi ofte det for ansættende leders bias.

Ubevidste bias er en samlet betegnelse for de implicitte antagelser og forudindtagede holdninger, som er på spil, når vi undersøger information og træffer beslutninger. Bias vil derfor ofte forhindre os i at træffe det faktuelt underbyggede korrekte valg. OG hvad værre er, ligesom med antagelser, er bias også en ubevidst og dermed automatisk reaktion.

Ubevidste bias udgør ofte en af de største fejlkilder i rekrutteringsprocessen. Ikke alene kan det mindske sandsynligheden for at finde det rette match og vælge den rigtige kandidat til stillingen; det kan også gå ud over virksomhedens diversitetsstrategi, fordi ubevidste fordomme og stereotyper om f.eks. køn eller alder – frem for kandidatens egnethed til jobbet – bliver udslagsgivende for, hvem virksomheden i sidste ende vælger at ansætte. Et eksempel herpå er dygtige, veluddannede kvinder, som enten er gravide eller har planer herom. De bliver ofte ubevidst fravalgt og dermed går virksomheden glip af en fantastisk medarbejder.

Undersøgelser foretaget af konsulenthuset McKinsey (https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/diversity-wins-how-inclusion-matters) viser en stigende positiv tendens for op til 25% forøget indtjening ved fokus på diversitet.