Vær åben overfor nyddannede, og tænk diversitet ind i nye uddannelser i Sønderborg

Det vil gavne virksomhedernes og områdets konkurrencedygtighed og ikke mindst skabe større balance i diversiteten, henover hele spektret, mener Adm. Direktør i Banke ApS, Rasmus Banke

Det kan være en stor fordel at have lidt mere fokus på at ansætte nyuddannede, for SMV’er. En af de primære grunde er, at de kommer med en række overførbare færdigheder og en iver efter at lære og udvikle sig, således at virksomheden kan være med til at forme og tilpasse dem til virksomhedens og samfundets langsigtede behov, og ikke mindst være med til at skabe en større balance i diversiteten.

 

Som virksomhed kan man være med til at forme og opbygge et højt, lokalt kompetenceniveau

Lokalt i Sønderborg finder vi high-tech virksomheden Banke ApS, som arbejder mod den grønne omstilling. Banke ApS ser store fordele i et match mellem de lokale high-tech SMV’er og nyuddannede, og har bl.a. lige ansat en nyuddannet maskinmester i sit drømmejob indenfor netop den grønne omstilling.

Nyuddannede kommer med ny indsigt, og et åbent sind og er klar til at opbygge deres karriere. De kommer med nye og friske perspektiver, som gør dem i stand til at byde ind med alternative arbejdsgange. Den nyligt ansatte maskinmester i Banke ApS, kommer med stort gå-på mod, en masse bred viden og en stor interesse for at udvikle sig selv og virksomheden. Matchet har været helt rigtigt, mener Adm. Direktør i Banke ApS, Rasmus Banke, både ift. hvad virksomheden har ledt efter kompetencemæssigt, men i allerhøjeste grad personen – matchet med ’det hele menneske’.

For den nyuddannede betyder matchet med en SMV at de får en større berøringsflade, ofte hurtigt, end i en større virksomhed. Rasmus Banke nævner bl.a. den fordel at det ”bidrager til hurtig udvikling hos medarbejderen, hvor de får lov til at afprøve flere styrker og interesser, end i en større virksomhed”. I denne sammenhæng er Banke ApS også begyndt at lægge endnu større fokus på end tidligere, at tage elever ind – både seniorer og unge elever. Som virksomhed får man altså mulighed til at forme sine medarbejdere, tage ansvar og være med til at opbygge kompetenceniveauet i lokalområdet, såvel som i egen virksomhed.

 

Mangfoldighed på arbejdspladsen – en del af balancen

En åbenhed overfor bl.a. nyuddannede/unge medarbejdere, er også med til at bidrage til diversiteten i arbejdsmiljøet.

 ”Når man rekrutterer, skal man se den enkelte stilling som en del af en helhed og ikke diskriminere. Det er vigtigt at lederen ser, at der skal være balance i organisationen,” siger Rasmus Banke.

Hos Banke ApS diskrimineres der ikke på nogen punkter – alder, køn, etnicitet, uddannelsesniveau, mv. – det er vigtigt med bred mangfoldighed, fordi teams med bl.a. en større alders- og erfaringsdiversitet bidrager til virksomhedens innovationskraft og produktivitet. Diversitet i alder og erfaring kan altså bidrage til succes.

 

Maskinmesteruddannelsen kommer til Sønderborg – og det kan også være med til at øge diversiteten og kvaliteten af arbejdskraft

Rasmus Banke ser maskinmesteruddannelsen som en vigtig mulighed for at dygtige faglærte, kan få en top tunet overbygning på deres uddannelse, som peger ind i områdets visioner og mål indenfor den grønne omstilling. Det passer ind i den eksisterende erhvervsstruktur i Sønderborg, som allerede er meget præget af den grønne omstilling i lokale high-tech virksomheder.

Det er en god mulighed for både unge, der er klar til en uddannelse, men også for allerede faglærte, der har haft nogle års erfaring, at få en solid overbygning.  ”Får man det markedsført korrekt, er det en god karrierevej indenfor det tekniske fag. [Vores nyansatte] har f.eks. mulighed for at nå langt indenfor faget, med maskinmesteruddannelsen,” siger Rasmus Banke og fortsætter ”der er rigtig gode muligheder som maskinmester, for at nå langt indenfor et bredt spektrum; både indenfor ledelse og dyb teknisk specialisering.”

Maskinmestrene vil stå frem med de stærke kompetencer, der skal udvikle de grønne løsninger. De vil ikke kun komme med nyudviklede kompetencer indenfor branchen, men også fundamentale overførbare kvalifikationer, som gode kommunikative evner, problemløsning, samarbejde, organisering og nøgle kvalifikationer inden for industrispecifikke systemer og praktisk kunne.

 

Jagten på hele diversitetsspektret – altså også køn – må vi bare ikke glemme i strategien

Selvom Rasmus Banke mange fordele ved at uddannelsen kommer til Sønderborg, er det vigtigt for ham at pointere mangfoldighedsperspektivet bredt – på maskinmesteruddannelsen, såvel som alle andre uddannelser i området.

Han appellerer for vigtigheden af at huske på, at når der opbygges nye uddannelser, som maskinmesteren, at de skal være attraktive for alle – på tværs af køn. Der skal tænkes nyt – det er vildt vigtigt for området hernede. Diversiteten er nemlig en vigtig medspiller i alle nye uddannelser – fra alle vinkler – og man skal altså ikke blot tænke alder, baggrund osv. Ind i det, men også stoppe med at skelne mellem ’kvinde’ og ’mande’ uddannelser.

”hvordan gør vi uddannelser, f.eks. maskinmesteruddannelsen, attraktiv for kvinder såvel som mænd, så en virksomhed som vores støttes i missionen om mangfoldighed, på alle planer i deres virksomhed?”, spørger Rasmus Banke. Er der ikke kvinder, der uddannes inden for det felt som Rasmus Bankes branche beskæftiger sig med, er det svært at øge den del af diversiteten i en sådan virksomhed. Dette er gældende for alle brancher og alle uddannelser. Og diversitet, ja, den er med til at øge innovationskraften og bundlinjen.

Puls Human Relations ApS
Mariegade 8A, 6400 Sønderborg
CVR 36736488

Hovedkontor +45 43 14 42 00