Motivation

Sådan kan du styrke motivationen - hos dig selv, og dem du leder.

Medarbejdere, der er engagerede og motiverede, præsterer bedre og trives, mens de gør det.

Nu melder sig så spørgsmålet: Hvordan kan du styrke motivationen? 

Det giver vi dig lidt mere indblik i længere nede på siden. 

Hvorfor arbejde med motivation?

Forestil dig, at du løser en opgave på dit arbejde. Ikke fordi det er noget du kan og bliver betalt for, men fordi du ganske enkelt ikke kan lade være. Arbejdet er ikke noget, der tager din energi, men derimod noget, der fylder dig med energi. 

Det er dét, motivation gør. 

Vi satte os for at ville mestre evnen, at finde motivationen frem i mennesker. Derfor har vi taget uddannelsen som Motivator og motivationsanalytiker hos Mark Anthony. 

Det betyder, at vi kan hjælpe dig med at finde din indre superkraft frem, og vi kan give dig værktøjerne til, at du kan finde denne kraft frem i andre. 

Du kan starte med at læse om de 7 motivationstyper nedenfor, og se om du kan genkende sig selv i en eller flere af typerne. 

Du kan også læse om en relevant case, hvor en leder har arbejdet målrettet og strategisk med motivation

Case: Motivation og ledelse

Skal vi hjælpe dig til at finde motivationen?

Kontakt os allerede i dag og hør om mulighederne.

Kontakt Puls-HR

De 7 motivationstyper

Initiativtageren er ofte (over)modig og optimistisk og har tillid til at deres egne initiativer fører til gode resultater. Initiativtageren motiveres af at præstere og gerne af kortsigtede mål og ser sig selv som naturlige ledere. Initiativtageren har ofte trang til at dominere deres omgivelser. De taler gerne og er sjældent gode til at lytte. Initiativtageren elsker at performe og foretrækker at være der, hvor der sker noget. De elsker konkurrencer og keder sig hurtigt ved rutiner.

Teknikeren/Administratoren (T/A) er altid rationel og løser problemer ved at analysere dem. T/A tiltrækkes ofte af teknik el. funktioner/roller, der fungerer efter definerede af bestemte principper og regler. T/A' er er pragmatiske og ofte skeptiske og forsigtige og tror kun på fremtiden, efter at have sat ind med en grundig analyse. T/A'er er uafhængige specialister, med højt ambitionsniveau og stor selvrespekt. T/A'er er motiverede af teori, men kun hvis det i sidste instans kan udføres.

Nytænkeren er udadvendt og tager gerne chancer. De er opfindsomme og trives med at  se nye synsvinkler og nye løsninger på problemer. Ofte er nytænkere karakteriseret ved humor, glæde og inspiration. Nytænkeren er rastløs og altid i gang og er samtidigt langsigtede innovative tænkere. Nytænkere motiveres af frihed og mistrives, hvis de ikke oplever frihed i deres rolle.

Humanisten er pligtopfyldende og social og tror på at en gruppe er stærkere end den enkelte. Humanisten er venlig, autoritetstro og imødekommende og ønsker at undgå unødige konflikter. Humanisten kan pga deres sociale og pligtopfyldende natur have svært ved at sige fra og risikerer derfor ofte at sidde med for mange opgaver. Humanisten demotiveres af at blive isoleret og af følelsen af at svigte andre.

Filosof/strateg er nysgerrige, drevet af viden og reflekterede. Filosoffen er rummelig og tolerant og undgår fastlagte meninger og løsninger. Filosoffen er positive, glade og veltalende og sætter pris på diversitet. Ofte finder du filosoffen i strategiske funktioner, i lederrollen eller i en formidlingsrolle, som f.eks underviser, hvor de brillerer ved deres karisma og store viden. Filosoffen demotiveres af tavshed og kynisme og hader følelsen af at blive lagt på is eller ikke få svar.

Idealisten sætter høje mål og kendes på sin høje etik og venlighed. De ønsker at hjælpe andre og brænder for mange velgørende aktiviteter. Idealisten vil gøre alt for ikke at svigte sine idealer og opfatter problemer som mangel på etik. Idealister er åbne og tillidsfulde, og samtidigt tilgivende, hvis de bliver svigtet. De kæmper for deres sag og demotiveres af manglende fremgang og feedback.

Vogteren er autoritær og autoritetstro, samt kontrollerende og motiveres af at kontrollere noget eller nogen og de er hårde slidere, der søger for at reglerne overholdes og tager gerne en konflikt for at sikre at reglerne overholdes. Vogteren demotiveres af manglende regler og retningsliner og hvis de regler, der er ikke overholdes.

Vi kommer også ud i virksomheder

Vi kan fx lave en motivationsanalyse af hele teamet.

Kontakt Puls-HR

5 veje til motivation

Nu kender du de 7 motivationstyper. Du kan måske allerede genkende dig selv i en eller flere af "typerne". 

De forskellige typer motiveres af forskellige ting - men der er alligevel fællestræk. Der er nemlig kun 5 grundlæggende ting, der vækker motivationen. 

Hvis du selv er leder, kan du bruge denne viden til at skabe de rette forudsætninger for, at dine medarbejdere kan finde motivationen. 

  1. At være en del af noget - hvis du lykkes med at få dit team til at føle fællesskab og holdånd, motiverer du humanisten, filosof/strategen og idealisten
  2. At bidrage til noget - Idealisten, tekniker/administrator, filosof og nytænkeren stortrives, når de oplever fornemmelsen af at kunne bidrage
  3. At lykkes med noget - her rammer du rent ind i drivkraften for initiativtageren og nytænkeren
  4. At kunne noget - filosoffen og teknikeren motiveres af selvværd og oplevelsen af at blive bedre og give værdi
  5. At være noget - den stærke identitet, følelsen af at have betydning motiverer vogteren, idealisten og teknikeren rigtigt meget.

Vil du høre mere om typerne og motivation, så kontakt Puls, så hjælper vi dig med at få 5 rigtige

Puls Human Relations ApS
Mariegade 8A, 6400 Sønderborg
CVR 36736488

Hovedkontor +45 43 14 42 00