Motivation og ledelse

”Hvad kan jeg som leder gøre, for at få mine medarbejdere til at shine?”

Det spørgsmål var Marianne nysgerrig på at finde svar på, og arbejdet med motivationsanalyser gav hende et stærkt værktøj.

Som projektleder ligger der en vigtig opgave i at kombinere de rigtige kompetencer i teamet med de enkelte opgaver i projektet, for på den måde at opnå det bedste resultat. Så da Marianne i 2014 deltog i et oplæg omkring motivation som drivkraft, besluttede hun sig for at tage et kursus, for at kunne præge sine kolleger i teamet til at bruge motivation mere målrettet. 

Fra projektleder til personaleleder

Umiddelbart før Marianne tog kurset, fik hun muligheden for at skifte stillingen som projektleder ud med en stilling som personaleleder. Med en baggrund som farmaceut med fokus på faglighed, var det ikke et planlagt skridt i karrieren. Det åbnede dog op for en spændende mulighed for at arbejde mere målrettet med at finde den helt rigtige kombination af menneskeligt potentiale og faglige udfordringer for at kunne skabe de bedst mulige resultater.

Kan man skabe en ny formel for resultater?

Medarbejderne i virksomheden, hvor Marianne arbejder, var alle ansatte i specifikke jobfunktioner, nøje tilrettelagt med henblik på at skabe sammenhæng mellem ressourcer og resultater. Klassisk organisatorisk planlægning.

Hvad kunne der mon ske, hvis man brød med disse rammer?
Hvad hvis motivation fremfor jobbeskrivelse var medvirkende til, hvem der fik den enkelte opgave?

(Artiklen fortsætter længere nede)

Skal vi hjælpe dig med at motivere dine medarbejdere?

Kontakt os for en uforpligtende snak

Kontakt

Kan man udfordre den gængse opgavefordeling?

”Hvad hvis opgaven gives til den, der er mest motiveret for at løse den?”

”Jeg var nysgerrig på om jeg kunne bryde op med den gængse opgavefordeling i jobprofilerne. Hvad nu hvis jeg kunne fordele opgaver, så den med den største lyst og interesse kunne løse den enkelte opgave? Jeg vidste jo både fra mig selv og fra kurset i motivation, at hvis jeg er motiveret for noget, så lykkedes jeg bedre og er mere engageret. Tænk hvis jeg kunne hjælpe mine medarbejder til at skabe bedre resultater på den måde?”

Havde du et konkret mål?

”Nej, der var ikke et konkret KPI-mål. Vores virksomhed er meget resultatorienteret, men jeg valgte at fokusere på menneskene, og hvad de er i stand til, hvis jeg får dem til at være den bedste version af dem selv. Så målet var nærmere at undersøge, hvad dette fokusskifte kunne gøre, i forhold til at forbedre afdelingens resultater”, fortæller Marianne.

Har det så skabt en forandring?

Det målrettede arbejde med motivation har bestemt skabt positive forandringer henover de seneste 6 år, også på resultaterne i afdelingerne. Afdelingernes performance er klart forbedret, og det er naturligvis vigtigt.

”Jeg kan også mærke, at det er blevet lettere at afsætte de forskellige typer opgaver. Dels er der jo nogen af medarbejderne der har en præference for de enkelte opgaver, og dels er den generelle lyst til disse opgaver større, når alle medarbejdere i størstedelen af deres tid arbejder med de opgaver, de er motiverede for, i stedet for at det kun er de opgaver, der står i jobbeskrivelsen.”

Har det påvirket den generelle trivsel hos Jer?

Marianne fortæller at hun oplever et bedre flow, bedre performance og deraf bedre resultater, lige som hun også mærker en større fællesskabsfølelse. Hun har dog i højere grad hæftet sig ved de mere personlige forandringer, det har skabt.

Kunsten at fastholde motivationen

”Jeg havde en medarbejder, der i analysen viste sig, allerede at være meget drevet af motivation, så der lå en udfordring i at fastholde motivationen hos medarbejderen. Analysen viste også, at hun havde en stor lyst til at formidle og undervise, hvilket ikke var noget jobbeskrivelsen indeholdt. Så dér lå en mulighed for at give hende noget, der fortsat kunne motivere hende. Derfor har hun nu fået mulighed for at undervise i sit fagområde nogle enkelte timer på universitetet, for som bekendt styrker det vores evner, når vi skal lære noget fra os."

Motivationsanalysen er et stærkt værktøj

”Motivationsanalysen giver nogle data, som vi kan arbejde ud fra. Det åbner op for opdagelsen af merpotentiale og dermed muligheder for udvikling.

Jeg har bl.a. brugt min viden til at coache en medarbejder til at komme mere ud over rampen. Analysen viste nogle resultater, som pegede os i retning af et potentiale, som hverken hun eller jeg var klar over. Hun var på daværende tidspunkt den stille kollega, der var meget beskyttende omkring kollegerne. Det er hun stadig, men målet om at få hende ”mere ud over rampen”, blev nået i en sådan grad, at hun en dag kom og fortalte, at hun i sin fritid havde tilmeldt sig et klatrekursus.

Én ting er at arbejdet med motivation kan bruges som et konkret værktøj, men jeg har også på kurset og i mit efterfølgende arbejde med motivation fået en viden og praksis, som ligger på rygraden. Gennem min daglige snak med medarbejderne kan jeg genkendte adfærd og egenskaber, og dermed mere naturligt bruge min viden om motivation til at lede medarbejderne.

Det er vigtigt for mig som leder, at kunne gøre en forskel for mine medarbejdere. Jeg vil se nogle muligheder, som de ikke selv ser, og på den måde arbejde aktivt for at få dem til at shine endnu mere.”

Vil du arbejde mere målrettet med motivation?

Lad os tage en uforpligtende snak om, hvad dit mål er, og hvordan vi kan hjælpe dig til at få mere motiverede medarbejdere. 

Du kan læse vores artikel om motivation her og få indblik i de 7 motivationstyper og få 5 idéer til, hvordan du i højere grad kan motivere dine medarbejdere. 

Vi ved, at motiverede medarbejdere er mere engagerede, trives bedre og skaber bedre resultater. Vi vil glæde os til at hjælpe dig videre.

PulsHR er certificeret til arbejdet med motivation

Vi er trusted advisor og samarbejdspartner med motivationsanalytiker Mark Anthony

Kontakt
Puls Human Relations ApS
Mariegade 8A, 6400 Sønderborg
CVR 36736488

Maj-Britt: +45 27 79 21 14
Marck: +45 20 85 75 85